Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan OSTEO2020 “Osteoporoz, Osteoartrit ve Kas-İskelet Sistemi Ağrıları" Kongresi'nin yaşanan pandemi nedeni ile 7-10 Ekim 2021 tarihine ertelemesine karar verilmiştir. OSTEO 2021 kongresi Sheraton Otel-Çeşme/İzmir’de düzenlenecektir.

Bu süreçte osteoporoz, osteoartrit ve kas iskelet sistemi ağrıları konularındaki bilgilerimizi güncellemek amacı ile online olarak 2 günlük akademi formatında bir sempozyum ile sizlerle bilgi paylaşımında bulunulmasına karar verilmiştir.

OSTEOAKADEMİ-İSTANBUL da osteoporoz ve osteoartrit hakkındaki tedavi algoritmalarına, osteoporozdan korunmaya, ikincil osteoporoza, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar hakkındaki son dönem tartışmalara yer verilecektir.

Kıdemli meslektaşlarımız için bilgi güncelleme ve birikimlerini paylaşarak tartışılmaları öncelenirken, genç meslektaşlarımız için temel eğitimi içeren bilgiler deneyimli eğiticiler tarafından sunulacaktır.
Akademi programının bilimsel açıdan siz değerli meslektaşlarımızın katılım ve katkıları ile,  zenginleşeceğine inanıyoruz.

Verimli bir etkinlik gerçekleştirebilmek umudu ile,

Prof. Dr. Merih Sarıdoğan
Akademi Koordinatörü

Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
TOD Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER
10 Ekim 2020
Sempozyum Başlangıç Tarihi
11 Ekim 2020
Sempozyum Bitiş Tarihi